ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

JAK A ČÍM MĚŘIT HYDRANTY?

Ověření – kalibrovaní měřidel – ano, nebo ne?

Při měření a kontrole zdrojů požární vody - hydrantů se setkáváme s požadavkem , případně dotazem, zda kontrolní zařízení je ověřeno - kalibrováno, nebo ne. Pro řešení tohoto problému jsme kontaktovali Český metrologický institut s tímto dotazem.  

Dotaz:

From: Český metrologický institut <web@cmi.cz>
To: dotazy@cmi.cz  - Vaše jméno/organizace: Jan Tuček - TUSAN s.r.o.

Váš e-mail: tucek@tusan.cz - Váš dotaz:

Dobrý den, naše společnost dodává hydrantové testovací soupravy pro ověření parametrů tlaku a průtoku dle požadavku ČSN 730873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. V uvedené ČSN je v čl. 6.8 uveden požadavek na minimální provozní přetlak alespoň 0,2 MPa. Na uvedených zařízeních se provádí uvedenými testovacími soupravami provozní kontrola dle čl. C.2 uvedené ČSN. V uvedeném článku je uveden minimální přetlak a současně průtok. Uvedeným zařízením se měří přetlak a na základě použité trysky se dle tabulky stanovuje průtok. V rámci dodávek našim zákazníkům občas narazíme na dotaz, zda musí být manometr na zařízení ověřován (kalibrován). Dle našeho názoru se u uvedeného zařízení nejedná o stanovené pracovní měřidlo, a tudíž ověření není nutné. Chtěl bych Vás tímto požádat o Vaše stanovisko.

Předem děkuji za Vaší odpověď. S pozdravem   Jan Tuček

Odpověď: 

Vážený pane Tučku,

použití měřidla tlaku s významem a v aplikacích, které uvádíte, nezavdává důvod k tomu, aby taková měřidla byla ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb. , o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, kategorizována jako měřidla stanovená. V tomto smyslu se na Vás zákonná povinnost předkládat taková měřidla k ověření nevztahuje. 

Na druhou stranu je zjevné, že měřidla máte ve svém metrologickém systému zařazena buď do kategorie pracovních měřidel, popř. (pracovních) etalonů, pokud byste jimi prováděl návaznost (kalibraci) jiných měřidel. Vzhledem k tomu, že základním účelem zákona o metrologii je zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření ve státě, obsahuje zákon i některá (historická) ustanovení k zajištění návaznosti pracovních měřidel či etalonů.

Jmenovat můžeme:

§ 5 věnující se návaznosti měřidel, zejména pak jeho odst. 6, který uvádí, že "způsob návaznosti pracovních měřidel stanoví uživatel měřidla, přičemž kalibraci měřidel si mohou jejich uživatelé zajistit sami pomocí svých hlavních etalonů nebo u jiných tuzemských nebo zahraničních subjektů, které mají hlavní etalony příslušné veličiny navázány v souladu s odst. 5 zákona“

nebo

§ 9 odst. 5, který uvádí, že "při kalibraci pracovního měřidla se jeho metrologické vlastnosti porovnávají zpravidla s etalonem"

nebo

§ 11 odst. 5, který uvádí, že "jednotnost a správnost pracovních měřidel zajišťuje v potřebném rozsahu jejich uživatel kalibrací, není-li pro dané měřidlo vhodnější jiný způsob či metoda“.    

Bez zajištěné a prokazatelné návaznosti (kalibrace doložená kalibračním listem) by tedy měřidla neměla být používána. Ve vašem případě lze tedy pro předmětné účely doporučit kalibraci měřicí sady spočívající jak v kalibraci tlakoměru, tak v kalibraci těch trysek, pomocí nichž se stanovuje průtok. Rekalibrační intervaly si z pozice uživatele měřidel stanovíte sám (ideálně tak, aby existoval reálný předpoklad, že si měřidla po dobu tohoto časového intervalu udrží pro dané účely požadované metrologické vlastnosti). 

Při zajišťování návaznosti měřidel je pak jejich uživatel postaven obvykle před rozhodnutí, zda svěřit kalibraci akreditované nebo neakreditované laboratoři. Zavedené systémy managementu kvality ve firmách standardně preferují služby akreditovaných subjektů, na druhou stranu využití služeb neakreditovaných laboratoří je také možné, pokud jejich schopnosti a měřicí schopnosti vyhovují vašim potřebám (které si v takových případech obvykle přezkoumáte např. v rámci odběratelského auditu).   

S pozdravem Ing. František Staněk, PhD. - odborný ředitel pro legální metrologii, Český metrologický institut, Okružní 31, 638 00  Brno, www.cmi.cz

Jak a čím testovat hydrantové systémy.

Základní požadavky na provedení kontrol odběrních míst a vnitřních odběrních míst jsou stanoveny ČSN 730873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou.

Zdroje požární vody jsou dle této ČSN rozděleny na:

  • vnější odběrní místa – mezi které patří nadzemní a podzemní hydranty
  • vnitřní odběrní místa – zde se jedná o hadicové systémy s tvarově stálou, nebo zploštitelnou hadicí

hydrantová testovací souprava HPS

Souprava pro zkoušení hydrantů HPS umožňuje jak provedení statické tlakové zkoušky, tak i dynamické tlakové zkoušky na zavodněných rozvodech. Zařízení je uloženo v transportním kufru. Součástí zařízení jsou převodní tabulky pro vyhodnocení provedených zkoušek.

Souprava se skládá z:
-  spojka C PN 16, C52
-  4 výměnné trysky 4, 6, 9 a 12 mm
-  tlakoměr 0-25 bar
-  přepravní kufr
-  tabulka pro vyhodnocení 

Název:
Hydrantová testovací souprava HPS
Objednací číslo:
0186995
 
(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2)
 
Technická data :
 
 
 
Rozměry trans. kufru:
šířka (mm)
výška (mm)
délka (mm)
 
510
130
370
Váha:
4,5 kg
 
 
Provedení:
ocel, plast, gumová hadice
 
 

Použití : vnitřní odběrní místo – standardní napojení půlspojka C52. Jiný rozměr napojení lze provést pomocí přechodu C52/D25 - (přechod C52/D25 není součástí měřícího zařízení) 

průtokoměr digitální FLOWMETER 190

Vlastní digitální průtokoměr se skládá z tělesa turbínového průtokoměru osazeného půlspojkami C52, manometrem v rozsahu 0 – 10 bar a průmyslového digitálního měřícího zařízení. Měřící zařízení je napájeno vlastním bateriovým zdroje (2 lithiové baterie 3V). Životnost baterie v zařízení je cca 5 roků. Měřené výsledky jsou zobrazovány na zobrazovacím displeji měřícího zařízení. Průtokoměr slouží k měření ustáleného průtoku za časovou jednotku – měření v l/min. Průtokoměr je navržen pro měření průtoku pouze jedním směrem. Směr měření je vyznačen šipkou na průtokoměru.
Průtok může být měřen pouze na rovném potrubí – hadici. Nerovné potrubí (kolena, odbočky, redukce aj.) mohou ovlivnit přesnost měření průtoku. Nátok do průtokoměru by měl být minimálně dvacetinásobkem vnitřního průměru turbíny – tzn. délka hadice pro napojení průtokoměru by měla být dlouhá alespoň 45cm. Odtok z průtokoměru by měl být minimálně o délce 5 násobku vnitřního průměru turbíny – tzn. alespoň 15cm.

Průtokoměr je testováný a kalibrováný  

Název:
Průtokoměr digitální FLOWMETER 190 D
Objednací číslo:
0186566
 
 
 
Technická data :
 
 
 
Měřený průtok:
11 – 190 l/min
   
 
maximální pokles tlaku při měření 0,34 bar
Teplotní rozsah:
Měření:
– 18°C - + 60°C
 
 
Skladování:
– 40°C - + 70°C
 
 
 

Použití: vnitřní odběrní místo – standardní napojení půlspojka C52, jiný rozměr napojení lze provést pomocí přechodu C52/D25 - (přechod C52/D25 není součástí měřícího zařízení), případně lze napojit na vnitřní odběrní místo s tvarově stálou hadicí – (napojení na vnitřní odběrní místo s tvarově stálou hadicí není součástí měřícího zařízení). Napojení na vnitřní odběrní místo s tvarově stálou hadicí lze vyrobit, nebo pro napojení použít propojovací hadici dodávanou výrobcem k napojení rozvody vody.  

průtokoměr digitální FLOWMETER 190 D

Vlastní digitální průtokoměr se skládá z tělesa turbínového průtokoměru osazeného půlspojkami C52 a průmyslového digitálního měřícího zařízení. Měřící zařízení je napájeno vlastním bateriovým zdroje (2 lithiové baterie 3V). Životnost baterie v zařízení je cca 5 roků. Měřené výsledky jsou zobrazovány na zobrazovacím displeji měřícího zařízení. Průtokoměr slouží k měření ustáleného průtoku za časovou jednotku – měření v l/min. Průtokoměr je navržen pro měření průtoku pouze jedním směrem. Směr měření je vyznačen šipkou na průtokoměru.
Průtok může být měřen pouze na rovném potrubí – hadici. Nerovné potrubí (kolena, odbočky, redukce aj.) mohou ovlivnit přesnost měření průtoku. Nátok do průtokoměru by měl být minimálně dvacetinásobkem vnitřního průměru turbíny – tzn. délka hadice pro napojení průtokoměru by měla být dlouhá alespoň 45cm. Odtok z průtokoměru by měl být minimálně o délce 5 násobku vnitřního průměru turbíny – tzn. alespoň 15cm.

Průtokoměr je testovaný a kalibrováný  

Název:
Průtokoměr digitální FLOWMETER 190 D
Objednací číslo:
0186564
 
 
 
Technická data :
 
 
 
Měřený průtok:
11 – 190 l/min
Měřený tlak:
0 – 10 bar
 
maximální pokles tlaku při měření 0,34 bar
Teplotní rozsah:
Měření:
– 18°C - + 60°C
 
 
Skladování:
– 40°C - + 70°C
 

Použití: vnitřní odběrní místo – standardní napojení půlspojka C52, jiný rozměr napojení lze provést pomocí přechodu C52/D25 - (přechod C52/D25 není součástí měřícího zařízení), případně lze napojit na vnitřní odběrní místo s tvarově stálou hadicí – (napojení na vnitřní odběrní místo s tvarově stálou hadicí není součástí měřícího zařízení)

Napojení na vnitřní odběrní místo s tvarově stálou hadicí lze vyrobit, nebo pro napojení použít propojovací hadici dodávanou výrobcem k napojení rozvody vody.  

FLOWMASTER ANALOG měřící zařízení :

S přístrojem FLOWMASTER můžete měřit tlak a průtok na kterémkoli místě odběru vody. Můžete kontrolovat, zda hydranty nebo čerpadla správně plní svoji funkci a můžete také registrovat celkový odběr vody z odběrného místa. Rozsah měření do 25 bar a do 3.000 l/min. Protože tento přístroj váží jen 12 kg a je vybaven akumulátorem, lze jej všude rychle a snadno připojit. FLOWMASTER je při používání krajně odolný. Čidlo pro měření průtoku nemá žádné pohyblivé části. Tlak se měří stabilní Bourdonovou pružinou. Stabilní a nerezavějící hliníkové těleso s praktickým držadlem chrání v drsném každodenním provozu. Při měření průtoku můžete stisknutím tlačítka na digitálním měřiči volit mezi okamžitým nebo celkovým průtokem.

Technická data :
hmotnost: 12,0 kg s akumulátorovým blokem a rychlospojkovým adaptérem 
rozměry: D 390 x Š 240 x V 210 mm 
napájení energií: vestavěný akumulátorový blok 12 V DC, 400 mA - těleso: nerezavějící hliník LM 6,  
adaptér: 2,5-coulový závit s rychlospojkou

Průtokoměr:
typ: Elektromagnetický pracovní 
rozsah: 30 – 3.000 l/min, doplnitelný až na 5.000 l/min - přesnost: 50 až 750 l/min +/- 15 l/min, > 750 l/min +/- 2% 
standardní funkce: ukazatel průtokového množství, ukazatel celkové spotřeby vody, jmenovitý tlak
digitální průtokoměr: obrazovka LCD, čtyřmístný ukazatel, velikost číslic 17,5 mm, analogový ručkový ukazatel, osvětlené pozadí

Tlakoměr: 
typ: Bourdonova pružina - pracovní rozsah: 0 až 25 bar +/- 1%, škála: 60 mm, analogová škála

Akumulátorový blok:
typ akumulátoru: usměrňovačem proudu řízené, dobíjecí olověné akumulátory, jmenovitý výkon: 2,4 Ah (pro 6 hodin provozu), nabíjení: nabíječka je v rámci dodávky

Použití: vnější odběrní místo – standardní napojení půlspojka B75, jiný rozměr napojení lze provést pomocí přechodu B75/A110, B75/A130 - (přechody nejsou součástí měřícího zařízení).

 

 

DokumentVelikostTyp
Servisní technika - BTM - Flowmaster Digital - ENG - 20220729715,4 KB
Servisní technika - BTM - Flowmaster Analog - ENG - 20220729634,63 KB