ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ŠKOLENÍ PO A BOZP – E-LEARNING

Každý zaměstnavatel by měl vědět, že zajistit školení svých zaměstnanců v oblasti Bezpečnosti a ochrany při práci – BOZP a požární ochrany - PO je ze zákona povinné. A to nejen pro zaměstnance, ale také pro vedení společnosti, či majitele, pokud jsou zaměstnáni.

Pokud zaměstnance pro BOZP a PO neškolíte, může se vás to dotknout hned při jeho prvním pracovním úrazu, nebo při problému při zajištění BOZP a PO Vaší firmy.

Hlavním faktorem, který ovlivňuje cenu školení, je jeho rozsah a počet školených zaměstnanců. Rozsahem je myšleno, zda se jedná o povinné školení ze zákona, tedy kurz s výukou základních požadavků a povinností na BOZP nebo o školení BOZP dle specifik pracoviště. To je velmi podstatný rozdíl. Počet školených zaměstnanců samozřejmě hraje též velmi významnou roli v ceně. Zde obecně platí pravidlo, čím více zaměstnanců, tím lepší cena.

Dalším významným faktorem, který ovlivňuje cenu, je fakt, zda se jedná o prezenční školení prostřednictvím lektora nebo o e-learningový kurz, který je možné udělat on-line přes internet.

V posledních letech se mnoho firem začíná přiklánět ke kvalitě provedení školení, ale také k tomu, zda plně odpovídá legislativním požadavkům. Podle nás je to další z významných faktorů, který též ovlivňuje cenu školení v oblasti BOZP.

Ceny školení - prezenční a on-line školení

Je logické, že cena prezenčního školení oproti e-learningovému bude vyšší. Do ceny za provedení školení je třeba započítat i další náklady, které zaměstnavateli vznikají s provedením školení prezenční formou.

Prezenční školení BOZP a PO je dražší zejména kvůli tomu, že:

 • musíte platit za čas školitele – lektora,
 • musíte platit pronájem za školící prostory,
 • musíte platit za přepravu zaměstnanců,
 • musíte své zaměstnance uvolnit z práce,
 • musíte sjednotit povinnosti a časový rozvrh školených zaměstnanců.

Prezenční školení ale také vyžaduje, abyste:

 • zkoordinovali všechny zaměstnance do jednoho dne nebo rozdělili školení do více dnů, což přináší další komplikace, starosti a náklady
 • uvolnili své zaměstnance z práce, přičemž dojde k jejich absenci a tím také k přerušení nebo omezení výrobního či prodejního procesu

On-line školení BOZP a PO formou e-learningu

On-line školení BOZP a PO je levnější zejména proto, že :

 • nemusíte platit za školitele - lektora
 • nemusíte platit pronájem za školící prostory
 • nemusíte platit za přepravu zaměstnanců
 • nemusíte své zaměstnance uvolnit z práce

On-line školení má, ale i další výhody :

Mnoho zaměstnavatelů se nás ptá, zda je lepší školit své zaměstnance prostřednictvím online školení (e-learning), anebo formou osobního školení na pracovišti za účastí lektora. Obě dvě varianty jsou možné. Zákon blíže neurčuje formu školení a tak je čistě na zaměstnavateli, jakou variantu zvolí. Mělo by však odrážet všechna rizika a podmínky, se kterými se zaměstnanci na pracovišti setkávají.

Každé školení má své výhody i nevýhody, nicméně dlouhodobě rostoucí trend můžeme sledovat u online školení. Školení pomocí e-learningu je pohodlnější jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, je efektivnější, dostupnější, časově méně náročné a také cenově přijatelnější.

Pamatujte, online školení bez profesního zaměření, které není propojeno s dokumentací BOZP a PO, a které blíže nepopisuje místní specifika jednotlivých pracovišť, je neúplné a tedy nesplňuje požadavky prvních předpisů.

Online školení, aby odpovídalo zákonu, musí mít tyto parametry :

 • školení zaměřené na konkrétní činnosti ve firmě dle konkrétních profesí
 • školení musí být přímo propojeno s dokumentací BOZP a PO
 • ve školení musí být řešena návaznost na specifika pracoviště, ve kterých se zaměstnanci pohybují

Žádné školení BOZP, ani PO nelze zpracovat obecně a univerzálně pro všechny zaměstnavatele. Pro splnění zákonných požadavků je tedy nezbytné, aby jeho obsah byl zaměřen na konkrétní činnosti zaměstnanců v konkrétním prostředí.

Připravili jsme proto pro vás následující kurzy:

Kurzy - bezpečnost a ochrana zdraví pří práci 

 • školení BOZP – zaměstnanců
 • školení BOZP – vedoucích zaměstnanců

školení BOZP nabízíme zejména pro oblasti - školství (mateřské školy, základní a střední školy) - administrativa, - obchod, - skladování a manipulace, - výroba a skladování

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit školení BOZP pro všechny své zaměstnance při nástupu a následně nejčastěji jednou za 2 roky. Pojem školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zjednodušeně znamená, že seznámíte všechny své zaměstnance s riziky a následnými opatřeními, se kterými se mohou setkat na pracovišti nebo v rámci plnění svých pracovních povinností. Povinnost provádět školení BOZP je zakotvena základních právních předpisech – zejména zákoníku práce  a musí být respektována všemi zaměstnavateli bez výjimky. Tato povinnost platí jak pro činnosti s vyšší nebo vysokou mírou rizika (výroba, stavby apod.), tak pro méně rizikové činnosti (administrativa, služby, obchod, informační technologie apod.). Školení BOZP se týká všech zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců i zaměstnanců „na dohodu“. Školení tak musí povinně absolvovat každý zaměstnanec – od recepční až po generálního ředitele firmy. Pokud k tomu nedochází, vystavuje se zaměstnavatel vysokému riziku sankcí za porušování jedné z jeho nejdůležitějších povinností.

Zaměstnavatel je plně odpovědný za své zaměstnance. Každého zaměstnance tak musí seznámit s právními a dalšími předpisy souvisejícími s BOZP, a dále tyto znalosti pravidelně ověřovat opakovaným školením včetně důsledného dodržování těchto předpisů.

Kurzy - požární ochrana 

Cílem těchto online kurzů PO je seznámit zaměstnance se základním chováním při vzniku a zdolávání požáru na vašem pracovišti a dále na prevenci proti vzniku požáru. Výstupem kurzu je certifikát o absolvovaném školení pro konkrétního zaměstnance.

 • školení PO – zaměstnanců
 • školení PO – vedoucích zaměstnanců
 • odborná příprava PO – preventistů
 • odborná příprava PO – preventivních požárních hlídek
 • odborná příprava PO – ohlašoven požáru
 • odborná příprava PO – osob zajišťujících požární ochranu v mimopracovní době

V případě Vašich konkrétních požadavků Vám rádi předvedeme naše kurzy a zpracujeme konkretní nabídku na řešení zabezpečení školení pro Vaší firmu. 

Požadavky a dotazy na řešení online kurzů - Bc. Jan Tuček   tucek@tusan.cz