ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Letiště M. R. Štefanika Bratislava - Terminál A1

Bratislava
Zákazník: AGA Letiště s.r.o.
Období realizace: 2008 - 2011

Letiště má v současnosti tři terminály: první je terminál A1 otevřen v roce 2010, druhý terminál B v roce 1994 a třetí terminál C v roce 2006. Jejích současná kapacita je 3,5 milion cestujících ročně. Dráhový systém sestává ze dvou na sobě kolmých vzletových a přistávacích drah které v současnosti umožňují přistání všech běžných typů letadel. Na letišti sídlí mimo jiné slovenské aerolinie a dnes tvoří největší část provozu lety irské společnosti Ryanair, která tam buduje svoji základnu.

Predstavenie projektu – převzato z www.airportbratislava.sk

Projekt rekonštrukcie a výstavby terminálu Letiska M. R. Štefánika za začal tvoriť už v roku 2004 v súlade s prognózami leteckej prepravy, z ktorých vyplývalo, že bratislavské letisko nebude z kapacitného hľadiska o niekoľko rokov zvládať nápor cestujúcich. Riešenie podliehalo myšlienkovému vývoju, parametre boli prispôsobované predpokladanej potrebe a štandardom budov medzinárodných letiskových terminálov.

Architektonická koncepcia nového terminálu vychádza z najnovších trendov a použitia najmodernejších technológií. Je smerovaná na jednu výraznú budovu, ktorá zabezpečí všetky potrebné funkcie súvisiace s vybavením cestujúcich a batožiny. Ide o dynamickú stavbu o celkovej pôdorysnej ploche 170m x 70 m, ktorej ústredným priestorom je verejná odletovo-príletová hala prechádzajúca cez tri nadzemné podlažia terminálu, vytvárajúca tak veľkolepý priestor presklený zo všetkých strán. Výrazné progresívne zastrešenie, ktorého hlavnou výhodou je prírodné osvetlenie počas celého dňa, bude realizované cez celú hĺbku budovy.

Špecifické vnútorné a nadväzujúce vonkajšie prevádzky, charakteristické pre medzinárodný terminál, dávajú budove terminálu jedinečný vzhľad. Na hlavnej fasáde orientovanej do prednádražia, čiže verejnej plochy pred terminálom, bude v západnej časti inštalovaný výrazný nápis BRATISLAVA AIRPORT. Prístupová strana je charakteristická vysokým radom priečelia s nadväzujúcimi verejnými vnútornými priestormi, naopak letisková strana budovy, s ohľadom k orientácii na juh, má zvýšený priestor v hĺbke vnútorného priestoru, tzn. v tranzitnej hale. Sklenenú fasádu terminálu, v výnimkou čelnej strany, prekrývajú zavesené konzoly - slnolami, vystupujúce a členiace jednoduchú hmotu priečelia tak, aby sa zabránilo vplyvu extrémnych poveternostných podmienok. Výrazným prvkom budovy sú nástupné mosty po celej dĺžke letiskovej budovy na odletovej strane terminálu, ktoré zabezpečia plynulý prechod cestujúcich z tranzitnej haly k lietadlám. Týmto riešením sa výrazne zvýši bezpečnosť pohybu osôb po vybavovacej ploche a zamedzí sa tak prípadným kolíziám.

Dispozičná koncepcia nového terminálu podliehala prevádzkovým požiadavkám a potrebám pred a po vybavení cestujúcich a batožiny. Zámerom bolo získať prevádzkovo prehľadné priestory s jednoduchou a rýchlou orientáciou pre cestujúcich.

V novovybudovanej prvej časti terminálu, ktorá sa bude realizovať v prvej etape, sa na prízemí nachádzajú verejné odletové priestory súvisiace s vybavením cestujúcich. Hlavný komunikačný systém je tvorený pohyblivými schodmi a výťahmi umiestnenými v centrálnej časti haly. Špecifické pre vnútorné priestory je striedanie vysokých priestorov s priestormi s bežnými svetlými výškami určenými pre služobné technické priestory. Verejná hala je realizovaná cez celú výšku budovy a hlavnými vertikálami na ňu nadväzujú všetky podlažia. Druhé nadzemné podlažie je vyhradené pre administratívne priestory. Priama cesta k odletom je plánovaná eskalátormi z priestoru vybavovacích pultov, prízemia, na tretie nadzemné podlažie, kde cestujúci cez detekčnú kontrolu prechádza do vyhradených bezpečnostných priestorov. Plánované sú tu kaviarne, reštaurácia, obchody, priestory pre matky s deťmi a iné prevádzky.

Nový terminál, po jeho kompletnom dostavaní v roku 2012, zvýši kapacitu vybavovacej budovy zo súčasných 2,5 milióna na 5 miliónov cestujúcich. Od investície sa neočakáva návratnosť v krátkodobom, ale dlhodobom horizonte, pričom cieľová kapacita zodpovedá predpokladom vývoja na nasledujúcich 10 – 15 rokov.  Terminál prispeje vo výraznej miere k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb a komfortu cestujúcich, ktorí využívajú leteckú dopravu z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave.

 Interiérové riešenie 
V záujme bratislavského letiska, bolo interiér novej budovy odlíšiť od univerzálnych typov letísk, ktoré sú na mnohých miestach sveta rovnaké. Želali sme si vytvoriť originálny a regionálne príznačný interiér, nájsť dizajnový jednotiaci prvok, ktorý by bolo cítiť vo všetkých verejných priestoroch a ktorý by novej budove terminálu dal tento jedinečný charakter.

Architekti Milieu na základe tohto zadania prišli s témou Milana Rastislava Štefánika a symbolov lietania z jeho éry. Život a dielo významného slovenského vedca, letca, politika a generála bude znázorňovať ústredná grafika na zadnej stene odletovej haly ako aj model dvojplošníka Caproni v reálnej mierke 1 : 1, na ktorom Štefánik letel späť do vlasti 4. mája 1919 a tragicky zahynul v blízkosti obce Ivánka pri Dunaji. Motívy letectva budú evokovať i štylizované prekrytia check-in pultov z oceľových lán a pružnej textílie, obklady a štruktúra fasády obchodnej zóny, ktorá pripomína rebrovú skladbu lietadla.

Orientáciu pasažierov uľahčia intuitívne prístupové trasy, vizuálne prepojenie priestoru, atraktívne stvárnenie check-inov a eliminovanie bariér medzi odletovými bránami a nákupným centrom. Nový terminál v Bratislave poskytne cestujúcim vďaka svojmu dizajnu, pestrosti a funkčnosti nielen plný komfort a pohodlné možnosti nákupu, ale aj umelecký zážitok.

Otvorenie novej budovy považuje letisko za vstup do novej éry rozvoja. Koncepcia interiéru bude jedným z nosných prvkov celkového nového imidžu letiska v hlavnom meste Slovenskej republiky. Nové Letisko Bratislava bude príjemné, moderné a útulné, s pokojnou atmosférou a spoľahlivými službami.