ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Revitalizace NK Praha - Klementinum Praha

Praha 1
Zákazník: Národní knihovna ČR, Metroprojekt Praha a.s.
Období realizace: 2009 - 2012

Areál se nachází na staroměstské straně Karlova mostu a je ohraničen ulicemi Karlova, Křižovnická, Platnéřská a Mariánským náměstím. Cílem Revitalizace areálu Klementina je úprava objektů pro hlavní sídlo Národní knihovny (dále NK) s rozšířením o funkce, které přímo souvisí s uchováváním a zpracováním knihovního fondu v návaznosti na badatelskou, vědeckou a univerzitní činnost, současně se zpřístupněním v širší míře pro odbornou i laickou veřejnost, a pro náhodné návštěvníky i turisty zejména v historicky a architektonicky nejzajímavějších částech, doplněných o přehledný vývoj architektury a historie objektu. 

Předmětem požárně bezpečnostního řešení bylo posouzení projektového řešení rekonstrukce a dostavby areálu Národní knihovny – Klementinum. Posuzované stavební objekty představují jeden členitý, vícepodlažní stavební komplex, ve kterém jsou prováděny různé nevýrobní a speciální činnosti. V podstatě se jedná o několik původně samostatných staveb, které následnými rekonstrukcemi a dostavbami byly dispozičně a komunikačně propojeny pro naplnění požadavků a potřeb investora.

Celý komplex na rozloze téměř 2 ha a je situovaný v samotném centru hlavního města Prahy. 

Komplex je ohraničený ulicemi Karlova, Křížovnická, Platnéřská, Seminářská a Mariánským náměstím. Komplex je velmi členitý, vnitřní nádvoří jsou propojována, avšak bez možnosti průjezdu pro požární techniku jednotek PO. Vjezd požární techniky do komplexu z obou stran (z Křížovnické ulice i z Mariánského náměstí) je mimořádně komplikovaný.

Stavební objekty komplexu jsou z nehořlavých konstrukcí – DP1 a částečně ze smíšených konstrukcí – DP2, nosné, obvodové a vnitřní konstrukce jsou z plných cihel, stropy jsou tvořeny cihlovými klenbami, nově železobetonovými skelety a v historické části také dřevěnou nosnou konstrukcí. Krov objektů je částečně železobetonový, částečně dřevěný. Střešní krytina je z pálené tašky a v nové části je navržena jako prosklená konstrukce.

Objekty mají od 1. PP až po 4. NP. Požární výška objektů je 16,16m a 19,85m (21,53m). Celý komplex objektů bude postupně revitalizován a dostavěn.

I. etapa rekonstrukce Národní knihovny ČR Klementinum

V I. etapě revitalizace Klementina proběhla kompletní rekonstrukce rohového objektu SO 03 (Mariánské nám/Platnéřská ul.). Také byl rekonstruován objekt SO 10, jehož součástí je Zrcadlová kaple a Barokní knihovní sál. V objektu SO 02, východní křídlo areálu uvolněné po vystěhování Národní technické knihovny, proběhla rekonstrukce pouze v podkroví.
Ostatní podlaží jsou provizorně upravena tak, aby mohla být v průběhu dalších etap revitalizace využívána pro umístění dočasných provozů pracovišť NK ČR. 
Do I. etapy byla také zahrnuta rekonstrukce dřevěných krovů obou věží areálu - Hodinové věže a Astronomické věže.
V podkroví všech tří objektů vznikly nové klimatizované depozitáře. Prostory depozitářů byly opatřeny kvalitní tepelnou izolací. Pro chlazení je využívána vltavská voda, jejíž přivaděč byl vybudován rovněž v průběhu I. etapy . 
V suterénu pod Zrcadlovou kaplí vzniklo nové sociální zázemí pro návštěvníky areálu, prozatím přístupné stávajícím přistavěným schodištěm z Hospodářského nádvoří. 
V nižších podlažích objektu SO 03 došlo k vybourání novodobých příček.
V celém rozsahu I.etapy revitalizace byla provedena renovace či restaurování povrchů, repase a výměna oken i dveří a kompletní výměna rozvodů.

Profesní komora požární ochrany vyhlásila v roce 2012 výsledky soutěže „Zlatý plamen 2011“
Výsledky soutěže byly vyhlášeny na valném shromáždění členů PKPO 22. května 2012, které se konalo v Břevnovském klášteře v Praze.
Společnost TUSAN s.r.o. vyhrála kategorii "Akce roku 2011"
kategorie – Zlatý plamen v kategorii „Akce roku“
Revitalizace NK Praha – Klementinum – PBŘ stavby – etapa 1.až 4 
autor projektu - TUSAN, s r.o. B.Hájka 185, 267 01 Králův Dvůr
projektant - Jaroslav Koláček, Jan Tuček
Podrobnosti k tomuto projektu naleznete v příloze této informace v článku časopisu Stavebnictví 04/2011.